ЛАСКАВО ПРОСИМО!

Раді вітати Вас на сайті нашої установи!

/Files/images/Logo НМЦ 2016 BGB.jpg Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Кіровоградської області (далі Центр) є бюджетною установою системи освіти у сфері цивільного захисту, який проводить функціональне навчання (підвищення кваліфікації цільового призначення) керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, забезпечує надання інших освітніх послуг та методичний супровід суб’єктів господарювання, що проводять навчання населення діям у надзвичайних, аварійних ситуаціях та в умовах терористичного акту.

Центр утворено Державною службою України з надзвичайних ситуацій та Кіровоградською обласною державною адміністрацією (далі – засновники) відповідно до статті 91 Кодексу цивільного захисту України.

Центр, в особі керівника, перебуває у підпорядкуванні своїх засновників з усіх питань діяльності.

Координація та спрямування діяльності Центру здійснюється відповідними структурними підрозділами з питань цивільного захисту засновників.

Основними завданнями діяльності Центру є:

проведення функціонального навчання;

здійснення методичного супроводу практичної підготовки на підприємствах, в установах, організаціях спеціальних об’єктових навчань, тренувань з питань цивільного захисту;

здійснення спеціальної підготовки осіб, які залучаються підприємствами, установами, організаціями до проведення інструктажів, навчання і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки;

вдосконалення форм і методів проведення на підприємствах, в установах та організаціях спеціальних об’єктових навчань, тренувань з питань цивільного захисту, надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів і установ освіти з питань цивільного захисту;

координація і методичний супровід навчання населення діям у надзвичайних, аварійних ситуаціях та в умовах терористичного акту за місцем роботи, навчання і проживання;

здійснення на контрактній основі навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях за заявками підприємств, установ, організацій та фізичних осіб за відповідними програмами підготовки;

здійснення науково-методичної діяльності з розроблення навчальних планів, програм, методичних матеріалів, інших педагогічних програмних засобів, рецензування навчально-методичної літератури, статей;

здійснення методичного супроводу видання місцевими органами виконавчої влади навчальних, навчально-наочних посібників, брошур, рекомендацій, пам'яток, розповсюдження інформаційних матеріалів, буклетів, необхідних для задоволення потреб у самостійному вивченні програм навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях;

здійснення методичного керівництва консультаційними пунктами з питань цивільного захисту при органах місцевого самоврядування та надання допомоги навчальним закладам у питаннях підготовки з цивільного захисту;

надання методичних рекомендацій з питань організації, планування та здійснення заходів цивільного захисту на підприємствах, в установах, організаціях, розроблення програмної та навчально-методичної документації з навчання персоналу діям в умовах надзвичайних, аварійних ситуацій та аварій;

розвиток професійної майстерності педагогічного складу та впровадження передового вітчизняного і міжнародного досвіду;

проведення атестації педагогічних працівників Центру з повноваженнями атестаційної комісії І рівня;

участь у заходах у рамках міжнародного співробітництва;

надання інших освітніх послуг відповідно до чинного законодавства.

У навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Кіровоградської області особи, що залучаються підприємствами, установами та організаціями області (у тому числі на умовах договору) до проведення інструктажів, навчання і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, проходять спеціальну підготовку.

Спеціальна підготовка осіб, які залучаються підприємствами, установами, організаціями до проведення інструктажів, навчання і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, здійснюється на контрактній основі з підприємствами, установами, організаціями шляхом проведення короткострокових навчальних курсів у групах чисельністю від 5 до 30 осіб.

Тривалість та зміст спеціальної підготовки визначені відповідною навчальною програмою і встановлені в обсязі 24 навчальних годин.